1
Gordijn215326ROOTM186.jpg

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder

  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De website werd met grote zorgvuldigheid door Boelaert & Moens bv samengesteld. We streven naar het geven van correcte en actuele content. Boelaert & Moens bv stelt met veel zorg de inhoud van de site samen. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Boelaert & Moens bv kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. De inhoud van de website vormt een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. De documenten mogen uitsluitend worden gekopieerd ter informatie en de kopie is uitsluitend bestemd voor privégebruik.

Indien u vragen heeft over de inhoud van de website kan u steeds contact opnemen met info@bmfabrics.com.

Gratis stalen bestellen